Záruka na súčiastky

Pre našich zákazníkov môžeme poskytnúť záruku na súčiastky pre jazdené vozidlá. 

 

Záruka sa vzťahuje na mechanické i elektrické súčiastky i pre jazdené vozidlá na dĺžku servisného intervalu

Doba poistenia je až 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Voliteľný limit - 20 000 km až 40 000 km 

Voliteľná výška spoluúčasti 0€ až 200€

Neobmedzený počet poistných udalostí ( do výšky limitu poistného plnenia )

Krytie  Gold , Silver, Bronze