Poistenie Autofit Silver

   

Vstupné podmienky

ATOFIT Silver jemožné uzavrieť pre jazdené motorové vozidlá do 3 500 kg,  ktoré ku dňu uzavretia poistnej

zmluvy sĺňajú nasledujúce kritériá :

a) maximálny vek 10 rokov

b) majú najazdené maximálne 200 000 km

Doba poistenia

Poistenie sa uzatvára na 12 mesiacov.
Záruka sa uzatvára max. do dvoch dní od ukončenia servisnej prehliadky vozidla a začína okamžite so 14-dennou čakacou lehotou na vznik poistnej zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.

 Voliteľný limit km/rok

 • 20 000 km
 • 40 000 km

Záruka zaniká vtedy keď poistené vozidlo dosiahne limit najazdených km stanovený výrobcom pre vykonanie ďalšej servisnej prehliadky alebo zvolený limit najazdených km/rok, alebo uplynie doba poistenia. Podľa toho čo nstane skôr.

Kryté súčiastky

Motor

 1. Všetky vnútorné mazané súčiastky
 2. Vonkajšie súčiastky motora:
 • Sacie potrubie
 • zotrvačník
 • ozubený veniec
 • turbo jednotka

Spojka

 • Prítlačný kotúč
 • Vypínacie ložisko spojky
 • Hlavný a pomocný valec

Pohon štyroch kolies

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky

Palivová sústava (dieselová i benzínová)

 •  Mechanické a elektrické palivové čerpadlá

Riadenie ( vrátane posilňovača riadenia )

 • Hrebeňová tyč riadenia a pastorok ( okrem manžiet )
 • Skriňa prevodovky riadenia
 • Hrebeňová tyč posilňovača riadenia
 • Čerpadlo
 • Skrinka pomocnej páky
 • Nádržka posilňovača riadenia

Prevodovka

 • manuálna
 • automatická
 • s plynule meniteľným prevodom ( CTX )
 • Všetky vnútorne mazané súčiastky
 • Zlyhanie akejkoľvek vnútornej mechanickej súčiastky meniča krútiaceho momentu

Brzdy

 • Hlavný brzdový valec
 • Brzdové valčeky
 • Ventil obmedzovača brzdového účinku

Diferenciál

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky

Chladiaci systém

 • Vodné čerpadlo

Elektrická inštálácia

 • Štartér motora
 • Alternátor
 • Zapaľovacia cievka
 • Regulátor napätia
 • Relé prerušovača smerových svetiel
 • Motorčeky stieračov predného a zadného skla a ostrekovačov

 Voliteľná spolúčasť

 • 0 €
 • 200 €

Poistenie je možné uzavrieť bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou.

Limit poistného plnenia

Na 1 poistnú udalosť / PU celkom 2 000 € / 4 000 € . Počet poistných udalostí je neobmedzený do výšky limitu poistného plnenia.

 

Servisné prehliadky


Poistený musí dodržiavať pravidelné servisné prehliadky podľa odporúčania výrobcu. Max. povolená odchýlka je :

 • 800 km 
 • 4 týždne

Postup pri poistnej udalosti

Krok 1: Nahlásenie škodovej / poistnej udalosti najneskôr do 7 dní od vzniku poruchy na telefónne číslo + 421 800 162 726

Krok 2: Ak je vozidlo pojazdné , je poistený povinný pristaviť vozidlo k zmluvnému opravcovi za účelom prehliadky do 5 dní od nahlásenej poruchy. Zmluvným opravcom je partner AUTOFIT (ak neurčí správca inak)

Krok 3 : Opravca stanoví odhadovanú cenu opravy - potom požiada o schválenie opravy prostredníctvom telefónu alebo online systému. U menších opráv bude oprava schválená alebo zamietnutá do 1 hodiny, u rozsiahlejšej opravy do 24 hodín.

Krok 4 : Obvykle je poistné plnenie poskytnuté priamo autorizovanému servisu. Ak nie je tento spôsob možný, predloží poistený poistiteľovi originál faktúry za opravu s autorizačným číslom a poistné plnenie bude poistnému vyplatené do 15 dní.

 

Účelom tohoto dokumentu je poskytnúť základné informácie o poistení AUTOFIT Bronze. Toto nie je prepis kompletných poistných podmienok vzťahujúcich sa k poistnej zmluve, ale zhrnutie, ktoré poskytuje všeobecné informácie o poistení. Poistné podmienky poistenia AUTOFIT Bronze sú súčasťou každej poistnej zmluvy v plnom znení.